Podsumowanie XXIII konferencji

Tradycyjną formą działania Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, organizacji zrzeszającej osoby o zweryfikowanych wysokich kwalifikacjach zawodowych, jest coroczna (XXIII) konferencja poświęcona aktualnym problemom budownictwa. W roku 2023 w dniach 23-24 listopada w Mazurskim Centrum Kongresowym w Hotelu ”Gołębiewski” w Mikołajkach Stowarzyszenie wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zorganizowało XXIII Konferencję, której temat brzmiał: Gospodarka o obiegu…
Read more