Postgraduate studies

ONLY IN POLISH: Zapraszamy na kolejną, XVII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Budownictwie. Studia te uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym. Po ukończeniu studiów możliwe jest uzyskanie certyfikatu EurBE uznającego kwalifikacje menedżerskie w ujęciu europejskim!

Strona Studiów Podyplomowych: SPZwB

Czas trwania   
kwiecień 2023 – grudzień 2023

Dodatkowe informacje  
Absolwenci studium uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych PW (na warunkach podanych w regulaminie) oraz zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa.

Studia podyplomowe „Zarządzanie w Budownictwie”: Studia ZWB

Studia podyplomowe „Budownictwo infrastrukturalne”: Studia BI

PSMB accredits the study program. Graduates receive a Diploma of Completion of Postgraduate Studies at the Warsaw University of Technology and, if they become members of the Association, a Qualification Certificate.

en_GBEnglish (UK)