• Studia podyplomowe

  Zapraszamy na kolejną, XVII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Budownictwie. Studia te uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym.
  Po ukończeniu studiów możliwe jest uzyskanie certyfikatu EurBE uznającego kwalifikacje menedżerskie w ujęciu europejskim!

  Strona Studiów Podyplomowych: SPZwB

   Czas trwania   
  kwiecień 2023 – grudzień 2023

  Dodatkowe informacje  
  Absolwenci studium uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych PW (na warunkach podanych w regulaminie) oraz zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa.

  Studia podyplomowe „Zarządzanie w Budownictwie”: Studia ZWB

  Studia podyplomowe „Budownictwo infrastrukturalne”: Studia BI

  PSMB akredytuje program studiów. Absolwenci otrzymują Dyplom ukończenia studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz, jeśli podejmą członkostwo w Stowarzyszeniu, Certyfikat kwalifikacyjny.  Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design