Kategorie członkostwa w PSMB

Kandydat – student

To osoba, która ukończyła 21 lat i kontynuuje studia na kierunkach budowlanych lub pokrewnych związanych z budownictwem.

Kandydat

Członkami kandydatami są absolwenci budowlanych studiów technicznych, którzy ukończyli menedżerskie studia uzupełniające oraz absolwenci budowlanych studiów technicznych, którzy posiadają 5 lat praktyki w zarządzaniu w budownictwie, absolwenci technikum budowanego lub technikum budowlanego pomaturalnego, którzy udokumentują 7-letnią praktykę zarządzania w budownictwie.

Nadzwyczajny

Członkami nadzwyczajnymi są osoby, które dysponują kwalifikacjami kandydata i wylegitymują się dalszymi trzema latami praktyki w zarządzaniu w budownictwie.

Zwyczajny

Członkami zwyczajnymi są osoby, które dysponują kwalifikacjami członka nadzwyczajnego i wylegitymują się dalszymi trzema latami praktyki w zarządzaniu w budownictwie.

Honorowy

Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone dla działalności gospodarczej w budownictwie oraz zasłużone dla PSMB. Tytuł honorowego członka przyznaje Krajowy Zjazd Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Członkom honorowym nie przysługuje czynne ani bierna prawo wyborcze oraz nie przysługuje głos stanowiący. Członkowie ci mogą brać udział w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz mogą korzystać z uprawnień określonych regulaminem nadawania członka honorowego.

Wspierający

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, z tym, że osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Stowarzyszenia.
Członkom wspierającym nie przysługuje czynne ani bierna prawo wyborcze oraz nie przysługuje głos stanowiący. Członkowie ci mogą brać udział w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz mogą korzystać z uprawnień określonych regulaminem nadawania członka honorowego.

pl_PLPolski