Tryb postępowania

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

  • Udokumentowanie przez Kandydata kwalifikacji nabytych w praktycznym działaniu, w zakresie kompleksowego zarządzania w budownictwie w warunkach gospodarki rynkowej.
  • Wypełnienie przez Kandydata formularza Wniosku o Członkostwo w sposób szczegółowo określony w załączonej w nim instrukcji (Wniosek należy przesłać na adres Stowarzyszenia).
  • Przeanalizowanie Wniosku przez Komisję ds. Akredytacji i Certyfikacji PSMB – czy Kandydat spełnia ustalone kryteria kwalifikacji (na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o spełnieniu lub braku spełnienia tych kryteriów).
  • Zaproszenie Kandydata – w przypadku pozytywnej oceny – na rozmowę kwalifikacyjną z członkami Komisji.
  • Przyjęcie Kandydata w poczet członków Stowarzyszenia o określonej specjalności i kategorii. (o uzyskaniu członkostwa w PSMB Kandydat zostanie powiadomiony pisemnie).
  • Otrzymanie certyfikatu na odpowiednim poziomie członkostwa w PSMB, uznawanego przez CIOB oraz honorowanego w krajach Unii Europejskiej.
pl_PLPolski