Cele

Główne cele PSMB

  • Wspomaganie inżynierów w uzyskaniu kwalifikacji menedżerskich, niezbędnych w działalności gospodarczej w budownictwie.
  • Pomoc w rozpoznaniu kompetencji menedżerskich na rynku Unii Europejskiej.
  • Integracja działalności menedżerskiej w budownictwie.
  • Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń.
  • Reprezentowanie stanowiska polskich menedżerów oraz interesu przedsiębiorstw budowlanych, wobec administracji państwa z uwzględnieniem powstających aktów prawnych.
  • Promowanie zabezpieczeń sfery publicznej od niepewnych i nieprofesjonalnych praktyk i zachowań w budownictwie.
pl_PLPolski