Kryteria certyfikacji

Warunki ubiegania się o członkostwo

O członkostwo w Stowarzyszeniu mogą się starać absolwenci studiów wyższych następujących kierunków:

 • „budownictwo” i „architektura” dla specjalności „zarządzanie procesem budowlanym” i „zarządzanie budowlanym przedsięwzięciem inwestycyjnym”,
 • „budownictwo” i „architektura” oraz kierunków ekonomicznych, prawa, marketingu i zarządzania oraz pokrewnych kierunków biznesowych dla specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym”

Podstawę do ubiegania się o członkostwo w PSMB stanowi określony zasób umiejętności, doświadczenie i praktyczne przygotowanie do zarządzania w budownictwie.

Kwalifikacje w zakresie zarządzania w budownictwie

Kierowanie procesami realizacji obiektów budowlanych:

 • przygotowanie ofert w oparciu o znajomość rynku i badania marketingowe,
 • negocjowanie i zawieranie kontraktów,
 • kompleksowe przygotowanie realizacji procesu (aspekty technologiczne, techniczne, organizacyjne, kosztów i jakości),
 • sterowanie przebiegiem procesu budowy w celu zachowania ustalonych warunków, a więc: terminów, kosztów, jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
 • dokumentowanie przebiegu procesu, odbiory, rozliczenia, gwarancje.

Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym:

 • marketing (zarządzanie marketingowe),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie zasobami technicznymi,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie strategiczne.

Prowadzenie procesów inwestycyjno-budowlanych:

 • analizy efektywności inwestycji,
 • wybór i przygotowanie strategii organizacyjnej realizacji pełnego przebiegu przedsięwzięcia,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji formalnej, technicznej i finansowania przedsięwzięcia,
 • pozyskiwanie wykonawców, dostawców i innych uczestników przedsięwzięcia,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz negocjowanie i zawieranie kontraktów,
 • nadzór inwestorski, obejmujący wszystkie czynności i obowiązki, pełnione w imię interesu inwestora oraz w celu zachowania norm prawno-technicznych,
 • odbiory, rozliczenia, dokumentowanie nadzoru, przekazanie obiektu do eksploatacji, rozruch,
 • przeglądy powykonawcze, gwarancje, rękojmie
pl_PLPolski