Współpraca krajowa

Celem generalnym PSMB jest przygotowanie i promowanie kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami i uczelniami w kraju, m.in.:

Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

• akredytacja programu studiów „Zarządzanie w budownictwie”;
• wspólna realizacja projektów europejskich;
• uczestnictwo w Zespole Doradców Dziekana.

ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”

• w zakresie ustawodawstwa pracy (Kodeks Pracy);
• ochrony pracy;
• w realizowanych projektach europejskich, szczególną uwagę poświęcając problematyce bezpieczeństwa pracy.

Politechniką Warszawską – akredytacja programu szkolenia (6 grup po 30 studentów); organizator A PROPOS Wiola Fabrycka.

Zakładem Technologii i Organizacji Budownictwa Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej:
• akredytacja programu studiów II stopnia „Master in Construction Technology Management”.

Klastrem Przemysłowym Dawnych Terenów COP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Polską Izbą Konstrukcji Stalowych i wydawnictwem POLCEN w zakresie medialnym.

Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa
• Wiceprezes Zarządu PSMB Janusz Zaleski jest założycielem i Członkiem Honorowym Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Objęliśmy patronatem i uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach:
• wmurowanie kamienia węgielnego w proekologicznej fabryce F.B.I. Tasbud S.A. modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej w Michałówku;
• patronat merytoryczny nad III Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej, organizowanym przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.;
• opiniowaliśmy projekt ustawy „Procedury ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa”;
• w konsultacjach projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia polityki zakupowej państwa;
• w ramach konsultacji dokument pn. „Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona Księga” Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
• materiał otrzymany z Ministerstwa Rozwoju i Technologii dot. zaopiniowania wniosku włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
• webinar – Ustawa z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy – konsultacje.
• webinar z cyklu „Inżynier spotyka prawnika” – Strategia kontraktowania inwestycji przemysłowej. Perspektywa inwestora.

pl_PLPolski