Zadania

Zadania PSMB

  • Weryfikacja – uzyskanych w działalności gospodarczej – kwalifikacji menedżerskich inżynierów, w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniej specjalności zawodowej.
  • Certyfikacja oraz nadawanie określonej kategorii (stopnia) członkostwa w Stowarzyszeniu.
  • Tworzenie merytorycznych i formalnych podstaw uznawania kwalifikacji menedżerskich w Unii Europejskiej.
  • Ułatwianie poszerzania kwalifikacji i zwiększania menedżerskich umiejętności w budownictwie (m.in. poprzez uruchomienie menedżerskich studiów uzupełniających dla absolwentów wyższych uczelni technicznych).
  • Przyjęcie, ocena i weryfikacja wniosków kandydatów ubiegających się o status Europejskiego Eksperta Budowlanego, zgodnie z wymogami oraz standardami AEEBC.
  • Ponoszenie odpowiedzialności za ocenę rekomendowanych kandydatów, dopuszczonych do II etapu kwalifikacji na szczeblu europejskim.
pl_PLPolski