• Kryteria certyfikacji

    Warunki ubiegania się o członkostwo

    O członkostwo w Stowarzyszeniu mogą się starać absolwenci studiów wyższych następujących kierunków:

    • „budownictwo” i „architektura” dla specjalności „zarządzanie procesem budowlanym” i „zarządzanie budowlanym przedsięwzięciem inwestycyjnym”,
    • „budownictwo” i „architektura” oraz kierunków ekonomicznych, prawa, marketingu i zarządzania oraz pokrewnych kierunków biznesowych dla specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym”

    Podstawę do ubiegania się o członkostwo w PSMB stanowi określony zasób umiejętności, doświadczenie i praktyczne przygotowanie do zarządzania w budownictwie.

     

    Kwalifikacje w zakresie zarządzania w budownictwie

    Kierowanie procesami realizacji obiektów budowlanych:

    • przygotowanie ofert w oparciu o znajomość rynku i badania marketingowe,
    • negocjowanie i zawieranie kontraktów,
    • kompleksowe przygotowanie realizacji procesu (aspekty technologiczne, techniczne, organizacyjne, kosztów i jakości),
    • sterowanie przebiegiem procesu budowy w celu zachowania ustalonych warunków, a więc: terminów, kosztów, jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
    • dokumentowanie przebiegu procesu, odbiory, rozliczenia, gwarancje.

     

    Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym:

    • marketing (zarządzanie marketingowe),
    • zarządzanie zasobami ludzkimi,
    • zarządzanie zasobami technicznymi,
    • zarządzanie produkcją i usługami,
    • zarządzanie finansami,
    • zarządzanie strategiczne.

     

    Prowadzenie procesów inwestycyjno-budowlanych:

    • analizy efektywności inwestycji,
    • wybór i przygotowanie strategii organizacyjnej realizacji pełnego przebiegu przedsięwzięcia,
    • przygotowanie pełnej dokumentacji formalnej, technicznej i finansowania przedsięwzięcia,
    • pozyskiwanie wykonawców, dostawców i innych uczestników przedsięwzięcia,
    • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz negocjowanie i zawieranie kontraktów,
    • nadzór inwestorski, obejmujący wszystkie czynności i obowiązki, pełnione w imię interesu inwestora oraz w celu zachowania norm prawno-technicznych,
    • odbiory, rozliczenia, dokumentowanie nadzoru, przekazanie obiektu do eksploatacji, rozruch,
    • przeglądy powykonawcze, gwarancje, rękojm


    Aktualności

    Kontakt


    Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

    ul. Emilii Plater 18
    00-688 Warszawa
     

    tel.: +48 22 326 00 03
    tel kom.: +48 609 518 660

    e-mail: psmb@psmb.pl

           Copyright © by PSMB 2012


    Realizacja: rychlak.design