• Kryteria certyfikacji

  Warunki ubiegania się o członkostwo

  O członkostwo w Stowarzyszeniu mogą się starać absolwenci studiów wyższych następujących kierunków:

  • „budownictwo” i „architektura” dla specjalności „zarządzanie procesem budowlanym” i „zarządzanie budowlanym przedsięwzięciem inwestycyjnym”,
  • „budownictwo” i „architektura” oraz kierunków ekonomicznych, prawa, marketingu i zarządzania oraz pokrewnych kierunków biznesowych dla specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym”

  Podstawę do ubiegania się o członkostwo w PSMB stanowi określony zasób umiejętności, doświadczenie i praktyczne przygotowanie do zarządzania w budownictwie.

   

  Kwalifikacje w zakresie zarządzania w budownictwie

  Kierowanie procesami realizacji obiektów budowlanych:

  • przygotowanie ofert w oparciu o znajomość rynku i badania marketingowe,
  • negocjowanie i zawieranie kontraktów,
  • kompleksowe przygotowanie realizacji procesu (aspekty technologiczne, techniczne, organizacyjne, kosztów i jakości),
  • sterowanie przebiegiem procesu budowy w celu zachowania ustalonych warunków, a więc: terminów, kosztów, jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • dokumentowanie przebiegu procesu, odbiory, rozliczenia, gwarancje.

   

  Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym:

  • marketing (zarządzanie marketingowe),
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie zasobami technicznymi,
  • zarządzanie produkcją i usługami,
  • zarządzanie finansami,
  • zarządzanie strategiczne.

   

  Prowadzenie procesów inwestycyjno-budowlanych:

  • analizy efektywności inwestycji,
  • wybór i przygotowanie strategii organizacyjnej realizacji pełnego przebiegu przedsięwzięcia,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji formalnej, technicznej i finansowania przedsięwzięcia,
  • pozyskiwanie wykonawców, dostawców i innych uczestników przedsięwzięcia,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz negocjowanie i zawieranie kontraktów,
  • nadzór inwestorski, obejmujący wszystkie czynności i obowiązki, pełnione w imię interesu inwestora oraz w celu zachowania norm prawno-technicznych,
  • odbiory, rozliczenia, dokumentowanie nadzoru, przekazanie obiektu do eksploatacji, rozruch,
  • przeglądy powykonawcze, gwarancje, rękojm


  Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design