• Kategorie członkostwa w PSMB

  Kandydat – student

  To osoba, która ukończyła 21 lat i kontynuuje studia na kierunkach budowlanych lub pokrewnych związanych z budownictwem.

   

  Kandydat

  Członkami kandydatami są absolwenci budowlanych studiów technicznych, którzy ukończyli menedżerskie studia uzupełniające oraz absolwenci budowlanych studiów technicznych, którzy posiadają 5 lat praktyki w zarządzaniu w budownictwie, absolwenci technikum budowanego lub technikum budowlanego pomaturalnego, którzy udokumentują 7-letnią praktykę zarządzania w budownictwie.

   

  Nadzwyczajny

  Członkami nadzwyczajnymi są osoby, które dysponują kwalifikacjami kandydata i wylegitymują się dalszymi trzema latami praktyki w zarządzaniu w budownictwie.

   

  Zwyczajny

  Członkami zwyczajnymi są osoby, które dysponują kwalifikacjami członka nadzwyczajnego i wylegitymują się dalszymi trzema latami praktyki w zarządzaniu w budownictwie.

   

  Honorowy

  Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone dla działalności gospodarczej w budownictwie oraz zasłużone dla PSMB. Tytuł honorowego członka przyznaje Krajowy Zjazd Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
  Członkom honorowym nie przysługuje czynne ani bierna prawo wyborcze oraz nie przysługuje głos stanowiący. Członkowie ci mogą brać udział w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz mogą korzystać z uprawnień określonych regulaminem nadawania członka honorowego.

   

  Wspierający

  Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, z tym, że osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Stowarzyszenia.
  Członkom wspierającym nie przysługuje czynne ani bierna prawo wyborcze oraz nie przysługuje głos stanowiący. Członkowie ci mogą brać udział w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz mogą korzystać z uprawnień określonych regulaminem nadawania członka honorowego.  Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design