SHANIME

Upowszechnianie projektu SHANIME poprzez udostępnienie 80 filmów animowanych jako materiały pomocnicze w szkoleniach z zakresu BHP.

Przykładowy film 1

Przykładowy film 2

TRANSFER INNOWACJI, PROJEKTÓW WIELOSTRONNYCH,  PROGRAM LEONARDO DA VINCI

NUMER UMOWA – LEO05-27941

NUMER PROJEKTU – 2011-1-TR1-LEO05-27941

Nazwa projektu:

‘‘SHANIME – Zapobieganie wypadkom w budownictwie – Nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wzbogacona prezentacją materiałów multimedialnych’’

Wnioskodawca

Uniwersytet Anadolu, Eskisehir, Turcja

Partnerzy:

PSMB – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

PW – Politechnika Warszawska

CIOB – Chartered Institute of Building

TAV – Turcja (firma wykonawcza budowlana)

UMINHO – University Portugalia

ERBIL – Turca – firma konsaltingowa

Turkish Construction Emoloyers Association – Turcja

Czas trwania: 24 miesiące od 1 listopada 2011 r.

Budżet: 28 427,23 EUR

Cel i zadania:

  1. Koordynacja pakietu pracy „Waloryzacja”
  2. Statystyka BHP w Krajach Partnerskich
  3. Manual BHP i ocenianie filmów animowanych
  4. Projektowanie filmów
  5. Testowanie i ewaluacja
  6. Wersja finalna materiałów
  7. Rozpowszechnianie rezultatów
pl_PLPolski