MBAIC

MBA – w budownictwie. Nowy projekt do realizacji.

Nr projektu :  2013-1-PL1-LEO05-37822

Tytuł projektu:

MBA w budownictwie – podyplomowe studia
z zakresu zarządzania projektami budowlanymi w Unii Europejskiej.

MBA in Construction – Postgraduate Europen Common Studies
in Construction Project Menagement.

Wnioskodawca projektu:

Zespól Inżynierii Produkcji I Zarządzania w Budownictwie ,

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

00-637 Warszawa, Armii Ludowej 16

Partnerzy projektu:

Valencia Politechnical University(PUV)                               Hiszpania

Vilnius Gedyminas Techical University (VGTU)                 Litwa

Poznan Uniwersity of Technology (PUT0)                           Polska

Polish Association of Building Managers (PABM)             Polska

University of Minho (UMINHO)                                               Portugalia

The Chartered Institute of Building (CIOB)                         Wielka Brytania

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest realizacja dyrektyw 89/48/EWG, regulującej problematykę ujednolicenia systemów nauczania i opracowania przejrzystego systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji menedżerskich inżynierów budowlanych. W realizacji projektu wykorzystane zostaną doświadczenia wcześniej zrealizowanych projektów, w których opracowane zostały podręczniki Biblioteki Menedżerów Budowlanych.

Projekt tworzy warunki i odpowiada na potrzebę opracowania programu europejskich studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w budownictwie dla inżynierów budowlanych. Przewidziane materiały dydaktyczne, metodologia, organizacja studiów (wspólny dyplom uczelni partnerskich) będą narzędziami promocji, certyfikacji oraz systemu rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budownictwa (z wykorzystaniem istniejącego już tytułu Europen Building Expert – promowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Budowlanych, zrzeszające narodowe Stowarzyszenia menedżerskie i inżynierskie w budownictwie z 15 krajów UE). Adresatami projektowanych studiów podyplomowych są inżynierowie budowlani oraz studenci wymiany międzynarodowej.

Szczegółowe cele  projektu :

  • Opracowanie narzędzia porównania kwalifikacji menedżerskich w budownictwie.
  • Opracowanie programów nauczania.
  • Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz schematu organizacyjnego studiów podyplomowych.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

  • Zestaw materiałów dydaktycznych dla co najmniej 10 modułów tematycznych (przedmiotów nauczania) studiów podyplomowych.
  • Metodologia wspólnych studiów
  • Schemat organizacyjny wspólnych studiów
  • Opis systemu rozpoznawania kwalifikacji absolwentów studiów
  • Raport  z działań  upowszechniających projekt.

Czas trwania projektu:               – 24 miesiące.

Całkowity budżet projektu :       – 390000,00 EUR

Wnioskowana kwota dotacji:    – 292500,00 EUR

pl_PLPolski