EurBE

AEEBC opracowała system rozpoznawania budowlanych kwalifikacji menedżerskich w Unii Europejskiej, poprzez przygotowanie zasad i procedur przyznawania menedżerom i inżynierom budowlanych karty EUR BE (European Building Expert).

Pierwszym formalnym wymogiem powołania polskiego Krajowego Komitetu Monitorującego było osiągnięcie przez trzech jego członków europejskich standardów kompetencji AEEBC i uzyskanie statusu Europejskiego Eksperta Budowlanego. Warunki te spełnili: dr hab. inż. Andrzej Minasowicz, dr inż. Paweł Nowak, mgr Janusz Zaleski. Pozwoliło to na wystąpienie z wnioskiem do Komitetu Rozwoju Profesjonalnego AEEBC o zatwierdzenie składu Polskiego Krajowego Komitetu Monitorującego przy Polskim Stowarzyszeniu Menedżerów Budownictwa. We wrześniu 2011 roku został powołany oraz zaakceptowany przez AEEBC pierwszy skład Polskiego Krajowego Komitetu Monitorującego Karty EurBE.

Polski Krajowy Komitet Monitorujący

Wytyczne dotyczące profesjonalnej oceny EurBE

Minimalne wymagania dotyczące rejestracji jako Europejski Ekspert Budowlany

pl_PLPolski