IPCIC

Celem projektu było szkolenie uczniów oraz robotników niewykwalifikowanych w zawodach budowlanych w zakresie wykonywania robót wykończeniowych. Lista tych zawodów została wyłoniona poprzez analizy potrzeb firm budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej. Analizy te przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wraz z organizacjami europejskimi stowarzyszonymi (AEEBC – The Associaction of Building Experts In Construction). Szkolenie w tych wybranych zawodach budowlanych zostało oparte na opracowanych w projekcie innowacyjnych materiałach dydaktycznych wspomaganych filmami instruktażowymi z uwzględnieniem przestrzegania warunków BHP przy wykonywaniu robót oraz odpowiednich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli zawodów.

Materiały dydaktyczne opracowane w projekcie pozwalają na modernizację metod nauczania lub wprowadzanie nowych przedmiotów w istniejących szkołach zawodowych oraz w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt spełnia oczekiwania przemysłu budowlanego w Polsce i UE w zakresie kształcenia zawodowego w obszarze wykonywania robót wykończeniowych. W projekcie zostały opracowane nowoczesne metody kształcenia w zakresie:

  • Wykonywania robót montażowych zabudowy
  • Wykonywania robót wykończeniowych w zakresie układania płytek ceramicznych i kamiennych
  • Wykonywania robót związanych z budowa i montażem oraz eksploatacją instalacji sanitarnych.

Do procesu dydaktycznego zostały opracowane podręczniki wraz z odpowiednimi materiałami filmowymi ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania warunków BHP. Zwrócona tez została uwaga na podkreślenie etosu pracy robotnika budowlanego w celu zachęcenie uczniów szkół zawodowych, niewykwalifikowanych robotników budowlanych i innych, do podejmowania pracy w budownictwie.

Tak skonstruowany projekt ma pomóc w rozwoju zawodowym pracowników budowlanych oraz uzupełnić niedobory wykwalifikowanych robotników w firmach budowlanych. Dostępność wykwalifikowanych robotników w najbardziej poszukiwanych zawodach umożliwi firmom budowlanym wypełnienie zadań społecznych w zakresie rozwoju sektora budowlanego a więc i m.st. Warszawy.

Zapraszamy do odwiedzin strony Projektu:
www.ipcic.il.pw.edu.pl

en_GBEnglish (UK)