CLOEMC III

CLOEMC III

Cel projektu

Projekt CLOEMC III jest kontynuacją projektów PL/06/B/F/PP/174014 „Common Learning Outcomes for the European Managers in Construction – CLOEMC I” oraz CLOEMC II (2009-1-PL1-LOE05-05016). W projekcie powstanie kolejnych sześć podręczników dla inżynierów i menedżerów budowlanych. Podręczniki wejdą w skład Biblioteki Menedżera Budowlanego. Partnerami są organizacje w Polski, Belgii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Docelową grupą beneficjentów są inżynierowie budowlani i zarządzający infrastrukturalnymi projektami budowlanymi.

Opis planowanych działań i roli partnerów

Promotorem tego projektu jest Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie (Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej). Partnerstwo łączy wiodące w Unii Europejskiej stowarzyszenia zawodowe: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB, Polska), Chartered Institute of Building (CIOB, Wielka Brytania), AEEBC, Belgia oraz uczelnie: Kempen University, BE, Darmstadt University of Technology (Niemcy) i University of UMINHO (Portugalia), które mają ogromne doświadczenie w zakresie dydaktyki w budownictwie, co gwarantuje odpowiednie proporcje wiedzy teoretycznej i praktyki. Fakt, iż w budownictwie w Unii Europejskiej działa wiele małych i średnich firm budowlanych, w których menedżerowie często pełnią funkcje wymagające znajomości wymienionych poniżej (spis manuali) dziedzin wiedzy, w pełni uzasadnia celowość wprowadzenia systemu ciągłego nauczania. Przyczyni się to do ujednolicenia kompetencji i promowania przejrzystości kwalifikacji inżynierów, a co z tym idzie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw budowlanych na rynku europejskim.

Podreczniki z CLOEMC I – są dostępne w polskich księgarniach.

Cele projektu będą realizowane poprzez wdrożenie treści kolejnych podręczników, dostosowanej do wyłonionych w poprzednich projektach LdV dziedzin wiedzy.

Zaistnienie na europejskim rynku wydawniczym (wstępne umowy z Poltext oraz Wiley-Blackwell przedstawiono w aplikacji) oraz pozycji, zawierających pełne kompendium wiedzy menedżerskiej w budownictwie, wypromuje dialog społeczny, dotyczący dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wyniki projektu będą wykorzystywane dla rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budowlanych działających na rynku unijnym.

Planowane rezultaty/produkty projektu

Zawartość podręczników przygotowano za pomocą:- ustaleń z przedstawicielami AEEBC, CIOB i PSMB (będą one podstawą kursów wyrównawczych dla inżynierów zrzeszonych w narodowych organizacjach stowarzyszonych w AEEBC)

– spotkań z inżynierami/praktykami z budów w krajach partnerskich, z wykorzystaniem metodologii Focus Groups,

– przeglądu literaturowego.

Założeniem projektu było też przygotowanie podręczników we współpracy pomiędzy Partnerami, by uwzględnić jak najwięcej informacji i potrzeb z krajów partnerskich. Podręczniki (tytuły podane poniżej) pisane będą przez wszystkich partnerów.

Manual 1 – M14 Due-diligence in Construction

Manual 2 – M15 Motivation and Psychology Aspects in Construction Industry

Manual 3 – M16 Professionalism and Ethics in Construction

Manual 4 – M17 Sustainability in Construction

Manual 5 – M18 Health and Safety in Construction

Manual 6 – M19 Pathology in Construction

pl_PLPolski