XXIII Konferencja w Mikołajkach

XXIII Konferencja w Mikołajkach

Tradycyjną formą działania Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, organizacji zrzeszającej osoby o zweryfikowanych wysokich kwalifikacjach zawodowych, jest coroczna (XXIII) konferencja poświęcona aktualnym problemom budownictwa.

W tym roku w dniach 23-24 listopada w Mazurskim Centrum Kongresowym w Hotelu ”Gołębiewski” w Mikołajkach Stowarzyszenie wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizuje XXIII Konferencję, której temat brzmi: Gospodarka o obiegu zamkniętym prefabrykowanych konstrukcji w modułowym budownictwie z drewna. Korzyści dla środowiska. Czy musimy budować wielopokoleniowo?

Rosnąca świadomość odpowiedzialności za środowisko, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, efekt cieplarniany powoduje poszukiwanie takich modułów i technologii, które będą w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i potrzebom społecznym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to działanie mające na celu wydłużenie cyklu życia produktu, a surowce i odpady, które z niego powstają pozostają w gospodarce i mogą być ponownie wykorzystywane lub poprzez recykling tworzą dodatkową wartość.

Drewniane budownictwo modułowe doskonale wpisuje się w to działanie poprzez zmniejszenie presji na środowisko, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowców, wykonywanie produktów w fabryce, co zmniejsza ryzyko powstawania błędów produkcyjnych, ogranicza ilość odpadów i ich wpływ na otoczenie. To także znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, co prowadzi do gospodarki neutralnej.

Celem konferencji jest wskazanie na potrzebę ochrony środowiska naturalnego poprzez podjęcie działań w przedsiębiorstwach na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, na przykładzie modułowego budownictwa drewnianego.

W trakcie konferencji podejmiemy dyskusję o walorach tego budownictwa w całym cyklu zrealizowanego obiektu. Zastanowimy się, czy musimy budować wielopokoleniowo ze szkodą dla środowiska?

Do współpracy i udziału w Konferencji zapraszamy inwestorów, producentów, projektantów, wykonawców budowlanych, przedstawicieli nauki, samorządów i banków.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Elektroniczny formularz zgłoszenia

Program konferencji (link do pobrania)

pl_PLPolski