• Konferencja – Mikołajki 2016

  W dniach 24-26 listopada 2016 r. odbyła się

  Konferencja Menedżerów Budownictwa

  EDUKACJA MENEDŻERSKA BUDOWLANYCH

   

  ”Biznes społecznie odpowiedzialny
  – w nieodpowiedzialnym świecie.
  Społeczna odpowiedzialność
  przedsiębiorstwa budowlanego”

   

  Organizator: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej


  Miejsce: Mazurskie Centrum Kongresowe, Hotel „Gołębiewski” Mikołajki ul. Mrągowska 34


  Priorytetem jest tworzenie warunków do życia i pracy w przyjaznym środowisku

  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa to organizacja zrzeszająca osoby o wysokich zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych, działająca na zasadzie non profit. Merytoryczne cele działalności Stowarzyszenia to wyrównanie kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

  Nasza współpraca z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz członkostwo w organizacjach międzynarodowych takich jak: The Association of European Building Surveyors and Construction Experts AEEBC I The Chartered Institute of Building CIOB, pozwoliło na powołanie przy Stowarzyszeniu Krajowego Komitetu Monitorującego, kwalifikującego kandydatów na status Europejskiego Eksperta Budowlanego (EurBE), zgodnie z wymogami AEEBC.

  Realizując merytoryczny cel działania Stowarzyszenia wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach cyklu „Edukacja Menedżerska Budowlanych” zorganizowaliśmy w dniach 24-26 listopada 2016 r. w gościnnych pomieszczeniach Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach konferencję na temat „Biznes społecznie odpowiedzialny w nieodpowiedzialnym świecie – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa budowlanego”. Celem konferencji było zwrócenie uwagi oraz wskazanie na społeczne skutki działalności przedsiębiorstw budowlanych, uwzględniających dobrowolnie w swojej strategii zarządzania interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacji z różnymi grupami interesariuszy.

  W trakcie konferencji zwróciliśmy również uwagę na interakcje zachodzące pomiędzy społeczną odpowiedzialnością a zamówieniami publicznymi, BIM-em, konkurencyjnością i innowacyjnością. Wszak społeczna odpowiedzialność biznesu to taki sposób prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy dążenie do zysku z troską (nie za wszelką cenę), by był on udziałem nie tylko firmy, ale też jej interesariuszy i otoczenia.

  W konferencji udział wzięli przedstawiciele ponad 30 firm: wykonawstwa budowlanego, biur projektowych, kancelarii prawnych. Cieszy fakt udziału przedstawicieli największych firm wykonawstwa budowlanego – Warbud, Unibep, Erbud, Peri, Porr, Strabag, RD bud i wiele innych. W referatach zaprezentowanych na konferencji (w myśl jej założeń) przedstawiliśmy zależności zachodzące pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a zamówieniami publicznymi (dr Olgierd Sielewicz, dr Joanna Głowacka), technologią BIM (mgr inż. Jarosław Droździel). Bardzo ciekawe były również wystąpienia dotyczące wdrażania społecznie odpowiedzialnych strategii zrównoważonego biznesu jako długofalowych inwestycji gwarantujących rozwój przedsiębiorstwa (mgr Wioletta Fabrycka) jak też prezentacja odpowiedzialnego biznesu w praktyce przedsiębiorstwa Warbud SA (mgr inż. Jerzy Werle). Referat wprowadzający wygłoszony przez prof. Bolesława Rok z Akademii Leona Koźmińskiego „Istota społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym” został przez uczestników konferencji przyjęty gromkimi brawami.

  W panelu dyskusyjnym, w którym udział wzięli szefowie największych firm budowlanych, przedstawiciele nauki, prawnicy, zastanawiano się m.in. nad słusznością tezy przedstawionej przez Wicepremiera Morawieckiego, który otwierając konferencję OECD stwierdził, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest kluczem do lepszego świata przyszłości. Stwierdził też, że „społeczne prowadzenie się biznesu”, oznacza że w każdym aspekcie swojego funkcjonowania bierze pod uwagę czynniki społeczne.

  Odpowiedzialność w budownictwie to nie tylko odpowiedzialność inwestycyjna ale również społeczna i środowiskowa. Wynika ona z faktu, że inwestycja budowlana to proces, który nie ogranicza się jedynie do placu budowy. Bardzo ważna jest współpraca z otoczeniem, w którym jest realizowana. Priorytetem jest jednak zawsze tworzenie dla społeczeństwa jak najlepszych warunków do życia i pracy w przyjaznym środowisku.

  Pragnę podziękować w imieniu Zarządu Stowarzyszenia i swoim własnym uczestnikom konferencji za przyjęcie naszego zaproszenia i aktywny udział w tym wydarzeniu. Dziękuję wykładowcom za bardzo staranne przygotowanie i prezentację referatów. Myślę, że cel merytoryczny konferencji został osiągnięty. Spełniony został również cel integracyjny środowiska menedżerów budownictwa, którzy w sympatycznej atmosferze mogli spotkać się dla wzajemnego poznania i wymiany poglądów.

  mgr Janusz Zaleski EurBE
  Wiceprezes Zarządu PSMB

   

  PODSUMOWANIE KONFERENCJI (wersja pdf)

   

  MATERIAŁY KONFERENCYJNE:

  Referat – dr Joanna Głowacka

  Referat – dr inż. Olgierd Sielewicz

  Prezentacja – Prof. Bolesław Rok

  Prezentacja – dr inż. Olgierd Sielewicz

  Prezentacja – Wioletta Fabrycka

  Prezentacja – Jarosław Droździel

  GALERIA ZDJĘĆ:

  PROGRAM KONFERENCJI I ZAPROSZENIE:

  Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design