• Konferencja – Mikołajki 2014

  Profesjonalizm – Etyka – Motywacja w Budownictwie

   

  Czy menedżer może być pewny swoich wyborów etycznych?

   

  Organizator: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

  20-22 listopada 2014 r.
  Mazurskie Centrum Kongresowe w Mikołajkach

  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zorganizowało konferencję na temat ”Profesjonalizm – Etyka – Motywacja w Budownictwie. Czy menedżer może być pewny swoich wyborów etycznych?”. Jak co roku spotkanie odbyło się 21 listopada 2014 r. w Mazurskim Centrum Konferencyjnym w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach.

  Konferencja cieszyła się dużą frekwencją. Gościliśmy Zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. O etyce w biznesie zechcieli również rozmawiać prezesi największych firm wykonawczych, m.in. takich jak: Strabag, Bilfinger Infrastructure, Hochtief Polska, Doka Polska, PROCHEM, ERBUD, UNIBEP oraz wielu przedstawicieli mniejszych, ale znaczących firm wykonawczych z całego kraju.

  Wśród ciekawych prezentacji i wypowiedzi na szczególną uwagę zasługuje wykład Pana prof. Krzysztofa Motzko z Uniwersytetu w Darmstadt, w którym wskazał na wiele płaszczyzn, w jakich funkcjonują i obowiązują zasady etycznego postępowania, a przede wszystkim na:

  • rolę menedżerów budownictwa,
  • uzasadnienie etyczne a konflikt wewnętrzny,
  • karierę zawodową,
  • korupcję w budownictwie,
  • odpowiedzialność ekologiczną w budownictwie,
  • dialog i akceptację społeczną,
  • potrzebę ochrony pracy,
  • kształcenie ustawiczne,
  • BIM jako element rozwojowy.

  Dr inż. Dariusz Walasek scharakteryzował posługując się przykładami etykę i rzeczywistość w działaniach i ocenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

  Przedstawicielki firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku omówiły najważniejsze wskaźniki statystki w budownictwie oraz perspektywy rozwoju.

  W drugiej części konferencji interesującą prezentację dotyczącą psychologii biznesu przedstawili Pani dr inż. Mariola Książek z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Pan Krzysztof Kosy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Zaprezentowane zostały również przez promotorów realizowane w Stowarzyszeniu projekty unijne, m.in.: projekt ARCW dot. procedury bezpieczeństwa przy montażu ściany osłonowej wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality), projekt MBAIC dot. Podyplomowych studiów zarządzania projektami budowlanymi i inne.

  Ważną częścią konferencji był panel dyskusyjny, którego celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy realizując obowiązujące w Polsce prawo można osiągnąć sukces w zgodzie z zasadami etyki i korzyścią dla przedsiębiorstwa.

  Wprowadzając do panelu mec. Andrzej Kwaśnik z Kancelarii Prawnej Kwaśnik & Głowacka wskazał na różnice pomiędzy obowiązującym prawem a jego zastosowaniem w praktyce. Dość ostra dyskusja zbaczała momentami w stronę niedoskonałości ustawy Prawo zamówień publicznych. W konsekwencji wskazano jednak, że zbyt często przedsiębiorcy różnymi działaniami starają się obchodzić prawo. Podejmowane decyzje o przystąpieniu do realizacji zadań inwestycyjnych nie są poprzedzane należytą analizą ryzyka.

  W podsumowaniu stwierdzono, że osiągnięty został cel konferencji. Sam fakt, że tak wielu przedsiębiorców – menedżerów podjęło dyskusję o etyce w biznesie uczestnicząc licznie w konferencji jest jej niewątpliwym sukcesem.

  Janusz Zaleski

  Wiceprezes Zarządu PSMB

  Janusz Zaleski – podsumowanie konferencji

  Galeria zdjęć:

  .

   

  Inne konferencje mogą Państwo znaleźć w dziale zrealizowane konferencje.

     Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design