• IPCIC

  Celem projektu było szkolenie uczniów oraz robotników niewykwalifikowanych w zawodach budowlanych w zakresie wykonywania robót wykończeniowych. Lista tych zawodów została wyłoniona poprzez analizy potrzeb firm budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej. Analizy te przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wraz z organizacjami europejskimi stowarzyszonymi (AEEBC – The Associaction of Building Experts In Construction). Szkolenie w tych wybranych zawodach budowlanych zostało oparte na opracowanych w projekcie innowacyjnych materiałach dydaktycznych wspomaganych filmami instruktażowymi z uwzględnieniem przestrzegania warunków BHP przy wykonywaniu robót oraz odpowiednich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli zawodów.

  Materiały dydaktyczne opracowane w projekcie pozwalają na modernizację metod nauczania lub wprowadzanie nowych przedmiotów w istniejących szkołach zawodowych oraz w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego.

  Projekt spełnia oczekiwania przemysłu budowlanego w Polsce i UE w zakresie kształcenia zawodowego w obszarze wykonywania robót wykończeniowych. W projekcie zostały opracowane nowoczesne metody kształcenia w zakresie:

  • Wykonywania robót montażowych zabudowy
  • Wykonywania robót wykończeniowych w zakresie układania płytek ceramicznych i kamiennych
  • Wykonywania robót związanych z budowa i montażem oraz eksploatacją instalacji sanitarnych.

  Do procesu dydaktycznego zostały opracowane podręczniki wraz z odpowiednimi materiałami filmowymi ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania warunków BHP. Zwrócona tez została uwaga na podkreślenie etosu pracy robotnika budowlanego w celu zachęcenie uczniów szkół zawodowych, niewykwalifikowanych robotników budowlanych i innych, do podejmowania pracy w budownictwie.

  Tak skonstruowany projekt ma pomóc w rozwoju zawodowym pracowników budowlanych oraz uzupełnić niedobory wykwalifikowanych robotników w firmach budowlanych. Dostępność wykwalifikowanych robotników w najbardziej poszukiwanych zawodach umożliwi firmom budowlanym wypełnienie zadań społecznych w zakresie rozwoju sektora budowlanego a więc i m.st. Warszawy.

  Zapraszamy do odwiedzin strony Projektu:
  www.ipcic.il.pw.edu.pl  Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design