• ID4Ex

  Program Erasmus+

  Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

  Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032239

  01.11.2021 – 31.12.2023

  PROMOTOR:

  Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL

  PARTNERZY

  Centoform, IT

  Association of Building Surveyors and Construction Experts, IE

  Universidade da Madeira, PT

  Özyeğin University, TR

  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL

  MORE, IT

  University of Ferrara, IT

   

  STRONA PROJEKTU:

  https://www.id4ex.il.pw.edu.pl

   

  STRESZCZENIE:

  Projekt ID4Ex (Immersive Design for Excellence) ma na celu spełnienie priorytetów strategii Europa 2030 w zakresie zatrudnienia i edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Sektor budowlany stoi obecnie przed wielkimi wyzwaniami czwartej rewolucji przemysłowej.  W tym kontekście cyfryzacja sektora stanowi ważny bodziec do stawienia czoła nie tylko wyzwaniom związanym ze skutecznością i wydajnością pracy, ale również z doskonaleniem umiejętności i edukacją. Immersyjne podejście do projektowania to innowacja, która może prowadzić do powstawania nowoczesnych, inkluzywnych produktów i usług angażujących wszystkie podmioty i interesariuszy danego procesu.

  Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji poprzez inkluzywne podejście do zagadnień związanych z dziedzictwem budowlanym. W tym celu wykorzystane mają być nowoczesne rozwiązania: kluczowe technologie wspomagające (ang. Key Enabling Technology, KET), wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality, VR), immersyjne interaktywne doświadczenia (ang. Immersive Interactive Experience, IIE), czy zaawansowane modelowanie 3D.

  Dodatkowo, projekt zakłada:

  • uaktualnienie i unowocześnianie istniejących programów szkoleniowych dotyczących dziedzictwa budowlanego dzięki nowoczesnym technologiom immersyjnym,
  • podniesienie efektywności nauczania i uczenia się poprzez zastosowanie angażujących metod inkluzywnych,
  • zwiększenie synergii wykorzystania nowoczesnych technologii w zespołowym środowisku pracy, które jednocześnie zapewnia odpowiedni rozwój osobisty,
  • zwiększenie współpracy między instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami w UE w celu zwiększenia szans odbiorców projektu na zatrudnienie.

  W ramach projektu powstaną między innymi:

  • raport dotyczący najlepszych praktyk i zastosowań technologii VR do renowacji i waloryzacji budynków o wysokim znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego i budowlanego,
  • moduły szkoleniowe dotyczące immersyjnego projektowania,
  • zestaw cyfrowych narzędzi szkoleniowych dotyczący immersyjnego projektowania.

  Projekt adresowany jest przede wszystkim do studentów i uczelni wyższych, ale także do architektów, inżynierów, specjalistów w dziedzinie budownictwa oraz organizacji zajmujących się kształceniem.  Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design