• CLOEMC IV

  Program Erasmus+

  Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

  Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności

  Numer projektu 2015-1-PL01-KA202-016454

  01.11.2015 – 31.10.2017

  Strona internetowa projektu:
  www.cloemcIV.il.pw.edu.pl

  PROMOTOR:
  Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL

  PARTNERZY:
  Technische Universität Darmstadt, DE
  Reykjavik University, IS
  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL
  Chartered Institute of Building, UK
  Association of Building Surveyors and Construction Experts, UK/BE
  AWBUD S.A., PL

  STRESZCZENIE:

  Projekt odnosi się do priorytetów związanych z sektorem kształcenia i szkoleń zawodowych, zakłada on poprawę szkoleń i materiałów dydaktycznych w dziedzinie zarządzania w budownictwie. Projekt odnosi się także do priorytetów horyzontalnych poprzez uproszczenie systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych menedżerów budowlanych

  Poprawa systemu edukacji personelu sektora budowlanego jest kluczowa, aby budownictwo mogło być zrównoważone oraz efektywne. Ze względu na rozwarstwienie ekonomiczne w UE istnieje zjawisko migracji inżynierów i menedżerów budowlanych w obrębie UE. Należy zapewnić im zunifikowany system kwalifikacji, rozpoznawania i certyfikacji umiejętności na terenie całej Unii.

  W projekcie powstało sześć nowych podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego. Podręczniki powstały w czterech językach (polski, angielski, niemiecki, islandzki) co pozwoli na wprowadzenie ich w wielu krajach oraz do systemów ECVET.

  CELE:

  • Rozwój kwalifikacji menedżerskich oraz wiedzy inżynierów i urzędników w celu lepszego wykorzystania funduszy unijnych, jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i rozwój dialogu społecznego;
  • Promocja rozpoznawalności kwalifikacji poprzez utworzenie nowego narzędzia, które pozwala na prezentowanie, porównywanie, oraz certyfikowanie kwalifikacji menedżerskich inżynierów budowlanych;
  • Nowo powstałe podręczniki pozwolą na utworzenie nowych szkoleń zawodowych (formal and informal learning), które uzupełnią wiedzę techniczną inżynierów budowlanych o umiejętności potrzebne w prowadzeniu działalności na europejskim rynku budowlano-inwestycyjnym;
  • Wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania (w ramach tematów opisanych w podręcznikach) pomiędzy krajami Partnerstwa Strategicznego, oraz prezentacja doświadczenia na poziomie Unii Europejskiej;
  • Poprawa oferty kształceń zawodowych i szkoleń, podręczniki mogą zostać wykorzystane w kursach związanych z kształceniem ustawicznym, studiach podyplomowych na uczelniach wchodzących w skład Partnerstwa, oraz do samodzielnej nauki.

  ZAPOTRZEBOWANIE NA PROJEKT:

  • Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji inżynierów i menedżerów na rynku UE;
  • Konieczność wprowadzenia i używania wspólnych zasad rozpoznawania kwalifikacji, pozwoli to na większą mobilność na rynku UE. AEEBC utworzyło już tytuł Europejskiego Eksperta Budowlanego – European Building Expert (EurBE), który uzyskuje się na podstawie oceny przeprowadzanej między innymi w oparciu o wiedzę zawartą w Bibliotece Menedżera Budowlanego;
  • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy krajami partnerskimi, w celu dostosowania procesu edukacji do wymagań rynku UE.

  PROJEKT POZYTYWNIE WPŁYNIE NA:

  • poprawę wielokulturowej wymiany najlepszych praktyk i wiedzy pomiędzy krajami partnerskimi, a w późniejszym terminie również innymi krajami UE;
  • zwiększenie rozpoznawalności regulacji prawnych w zakresie odpowiednich zagadnień menedżerskich prezentowanych w podręcznikach, na poziomie UE oraz w szczególności na poziomie krajów partnerstwa;
  • wzmocnienie rozpoznawalności i uznawania umiejętności menedżerskich w branży budowlanej UE.

  REZULTATY PROJEKTU

  M20. REWITALIZACJA I REMONTY W BUDOWNICTWIE,

  M21. BUILDING INFORMATION MODELING – BIM,

  M22. OPTYMALIZACJA PROCESÓW BUDOWLANYCH,

  M23. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE,

  M24. MECHANIKA MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI DLA MENEDŻERÓW BUDOWLANYCH,

  M25. CSR – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOCJALNA PRZEDSIĘBIORSTW W BUDOWNICTWIE,

  są dostępne do pobrania pod tym linkiem.

   

  Link do starszych podręczników.


   

   

     Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design