• CLOEMC III

  CLOEMC III

  Numer projektu 2011-1-PL1-LEO05-19888
  Tytuł projektu
  (w j. polskim)
  „Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej – opracowanie części trzeciej  bazy podręczników dla podyplomowych studiów uzupełniających – Biblioteka Menedżera Budowlanego III”
  Tytuł projektu
  (w j. roboczym projektu)
  “ MERGEFIELD „Tytuł_projektu_” Common Learning Outcomes for European Managers in Construction III”
  Nazwa instytucji wnioskodawcy, siedziba Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, +48 22 234 65 15, dr inż. Paweł Nowakp.nowak@il.pw.edu.pl; www.leonardo.il.pw.edu.pl
  Nazwy instytucji partnerskich
  i kraje pochodzenia
  (bez dokładnego adresu)
  Partnerzy:

  1. Association of Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) – partner, BE
  2. HK University of Kempen (KEMP) – partner, BE
  3. Darmstadt Technical University (DARM) – partner, DE
  4. Polish Association of Building Managers (PSMB) – partner, PL
  5. UMINHO University (UMINHO) – partner, PT
  6. Chartered Institute of Building (CIOB) – partner, UK

   

  Czas trwania
  (liczba miesięcy)
  Projekt będzie realizowany w latach 2012 -2013, przez 24 miesiące.
  Całkowity budżet projektu (Euro) 399565.00
  Wnioskowana kwota dotacji (Euro) 299673.75

   

  Cel projektu

  Projekt CLOEMC III jest kontynuacją projektów PL/06/B/F/PP/174014 „Common Learning Outcomes for the European Managers in Construction – CLOEMC I” oraz CLOEMC II (2009-1-PL1-LOE05-05016). W projekcie powstanie kolejnych sześć podręczników dla inżynierów i menedżerów budowlanych. Podręczniki wejdą w skład Biblioteki Menedżera Budowlanego. Partnerami są organizacje w Polski, Belgii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Docelową grupą beneficjentów są inżynierowie budowlani i zarządzający infrastrukturalnymi projektami budowlanymi.

  Opis planowanych działań i roli partnerów

  Promotorem tego projektu jest Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie (Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej). Partnerstwo łączy wiodące w Unii Europejskiej stowarzyszenia zawodowe: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB, Polska), Chartered Institute of Building (CIOB, Wielka Brytania), AEEBC, Belgia oraz uczelnie: Kempen University, BE, Darmstadt University of Technology (Niemcy) i University of UMINHO (Portugalia), które mają ogromne doświadczenie w zakresie dydaktyki w budownictwie, co gwarantuje odpowiednie proporcje wiedzy teoretycznej i praktyki. Fakt, iż w budownictwie w Unii Europejskiej działa wiele małych i średnich firm budowlanych, w których menedżerowie często pełnią funkcje wymagające znajomości wymienionych poniżej (spis manuali) dziedzin wiedzy, w pełni uzasadnia celowość wprowadzenia systemu ciągłego nauczania. Przyczyni się to do ujednolicenia kompetencji i promowania przejrzystości kwalifikacji inżynierów, a co z tym idzie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw budowlanych na rynku europejskim.

  Podreczniki z CLOEMC I – są dostępne w polskich księgarniach.

  Cele projektu będą realizowane poprzez wdrożenie treści kolejnych podręczników, dostosowanej do wyłonionych w poprzednich projektach LdV dziedzin wiedzy.

  Zaistnienie na europejskim rynku wydawniczym (wstępne umowy z Poltext oraz Wiley-Blackwell przedstawiono w aplikacji) oraz pozycji, zawierających pełne kompendium wiedzy menedżerskiej w budownictwie, wypromuje dialog społeczny, dotyczący dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wyniki projektu będą wykorzystywane dla rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budowlanych działających na rynku unijnym.

   

  Planowane rezultaty/produkty projektu

  Zawartość podręczników przygotowano za pomocą:- ustaleń z przedstawicielami AEEBC, CIOB i PSMB (będą one podstawą kursów wyrównawczych dla inżynierów zrzeszonych w narodowych organizacjach stowarzyszonych w AEEBC)

  - spotkań z inżynierami/praktykami z budów w krajach partnerskich, z wykorzystaniem metodologii Focus Groups,

  - przeglądu literaturowego.

  Założeniem projektu było też przygotowanie podręczników we współpracy pomiędzy Partnerami, by uwzględnić jak najwięcej informacji i potrzeb z krajów partnerskich. Podręczniki (tytuły podane poniżej) pisane będą przez wszystkich partnerów.

  Manual 1 – M14 Due-diligence in Construction

  Manual 2 – M15 Motivation and Psychology Aspects in Construction Industry

  Manual 3 – M16 Professionalism and Ethics in Construction

  Manual 4 – M17 Sustainability in Construction

  Manual 5 – M18 Health and Safety in Construction

  Manual 6 – M19 Pathology in Construction

     Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design