• Nabór: Studia podyplomowe „Psychologia zarządzania projektami w budownictwie” – I edycja

  Zapraszamy na pierwszą edycję studiów podyplomowych Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej planowane jest uruchomienie w kwietniu 2020 r. I Edycji Studiów Podyplomowych „Psychologia zarządzania projektami w budownictwie.

  https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-podyplomowe-i-inne/Studia-podyplomowe-posiadajace-decyzje-JM-Rektora-na-uruchomienie/Wydzial-Inzynierii-Ladowej/Psychologia-zarzadzania-projektami-w-budownictwie

  Kontakt

  tel.: +48 22 234 65 15

  email: sppsych@iol.pw.edu.pl

  rekrutacja: rekrutacja.pw.edu.pl

  planowane rozpoczęcie: kwiecień 2020

  opłata za dwa semestry: 7800 zł

  Zajęcia prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej

  dwa semestry

  12 zjazdów w piątki i soboty

  188 godzin dydaktycznych

  Studia te adresowane są do inżynierów i menedżerów budownictwa, architektów oraz innych pracowników związanych z branżą budowlaną. Ponadto, Studia są akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa: http://www.psmb.pl/

  Rekrutacja trwa do dnia 31 marca 2020 r., decyduje kolejność zgłoszeń – nadesłania kompletu oryginalnych dokumentów rejestracyjnych do Sekretariatu Studiów (pok. 525). Opłata za dwa semestry: 7800 zł

  Realizacja zajęć odbędzie się w formie zjazdowej, a więc: piątek od 14:00 do 20:30, sobota 9:00-15:30, łącznie 188 godzin wykładowych, 12 zjazdów, co mniej więcej drugi tydzień, od kwietnia do grudnia 2020. W ramach Studiów Podyplomowych planowana jest realizacja następujących przedmiotów:

  SEMESTR 1:

  Psychologia ogólna – 16h (wykład)

  Przywództwo w warunkach zmian – 24h (wykład, warsztaty)

  Psychologiczne podstawy motywacji i motywowania do pracy – 24h (wykład)

  Zarządzanie stresem – 16h (ćwiczenia)

  Podstawowe umiejętności psychologiczne – 16h (wykład)

  Techniki negocjacyjne – 16h (wykład, ćwiczenia)


   

  SEMESTR 2:

  Psychologia i  organizacja i pracy – 20h (wykład, ćwiczenia)

  Techniki rozwoju zawodowego – 24h (wykład, ćwiczenia)

  Zarządzanie ryzykiem w budownictwie – 16h (wykład, ćwiczenia)

  Etyka i profesjonalizm w budownictwie – 16h (wykład)

  Dokładny harmonogram przekazany zostanie zainteresowanym w pierwszej połowie marca 2020 r.

  Osoby zainteresowanie uczestnictwem w Studiach, uprzejmie proszone są o rejestrację w systemie rekrutacji kandydatów:

  https://rekrutacja.pw.edu.pl/

  oraz przesłanie wymaganych dokumentów:

  -        w wersji papierowej na adres: WIL PW (SP PSYCH), Armii Ludowej 16, pok. 525, 00-637 Warszawa tel.: (22) 234 65 15

  -        w wersji elektronicznej na adres email: sppsych@il.pw.edu.pl

  Celem studiów podyplomowych jest połączenie teorii i aspektów praktycznych m.in. z zakresu: psychologii społecznej, psychologii pracy, motywacji i wywierania wpływu na innych, przywództwa, umiejętności budowania zespołów zależnie od typu zadania, etyki i profesjonalizmu w zawodzie inżyniera, technik negocjacyjnych oraz skutecznego porozumiewania się i komunikacji w branży budowlanej.

  Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają zaawansowaną wiedzę z wielu ważnych dyscyplin, do których zalicza się szeroko interpretowaną tematykę zarządzania zasobami ludzkimi w ramach różnych sytuacji decyzyjnych i warunków rynkowych, przeprowadzania negocjacji, technik rozwoju zawodowego, organizacji pracy oraz zarządzania ryzykiem i stresem w budownictwie, którą będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

  Absolwenci poznają również praktyczne narzędzia, które umożliwią nie tylko im sprecyzowanie własnych preferencji w odniesieniu do wykonywanej pracy, pełnionej roli w zespole roboczym, stylu pracy czy równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Przede wszystkim nabyte umiejętności interpersonalne oraz usystematyzowana wiedza pozwolą im stać się bardziej skutecznymi specjalistami w swojej branży.  Aktualności       Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design