• 10 lat działalności Stowarzyszenia

   

   

  10 lat działalności

  Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa

  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) powołano do życia 8 marca 2005 roku we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich – The Association of European Building Surveyors and Construction Experts AEEBC (Europejskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Ekspertów Budownictwa) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB), w celu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa.

  Dzisiaj, po 10 latach naszej działalności, spoglądamy za siebie i zastanawiamy się czy miniony czas wykorzystaliśmy z pożytkiem dla naszego środowiska, czy to, co robimy wypełnia ramy statutowej działalności, do której zastaliśmy zobowiązani.

  Zaczynaliśmy 19 – osobową grupą założycieli (lista na naszej stronie internetowej). Z grupy tej pożegnaliśmy, choć zawsze będziemy wspominać z Wielkim Szacunkiem, Prof. Kazimierza Jaworskiego, Prof. Kazimierza Cieszyńskiego, mgr inż. Stanisława Srokowskiego – ludzi, których wkład w powstanie Stowarzyszenia był bardzo znaczący. Obecnie Stowarzyszenie liczy 63 członków – osób o wysokich zweryfikowanych kwalifikacjach menedżerskich. Działania nasze wspiera 10 firm – członków wspierających, których wsparcie jest dla nas bardzo cenne (lista na stronie internetowej). Poprzez członkostwo Stowarzyszenia w organizacjach międzynarodowych (AEEBC, CIOB) zapewniamy naszym członkom możliwość przynależności do tych organizacji oraz otrzymanie międzynarodowego Certyfikatu EurBE (Europejski Ekspert Budowlany). Certyfikat ten uzyskało sześciu członków Stowarzyszenia.

  Decydującym dla powołania do życia oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia było uznanie dla wyników dwóch międzynarodowych projektów badawczych, zrealizowanych w ramach projektów Leonardo da Vinci, które były koordynowane przez Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Dotyczyły one zdefiniowania struktury niezbędnej wiedzy menedżerskiej oraz zakresu studiów uzupełniających wiedzę techniczną inżynierów budownictwa w celu wyrównania poziomu kwalifikacji menedżerskich do europejskich standardów oraz kryteriów certyfikacji. Wsparcie środków unijnych pozwoliło na opracowanie merytorycznych podstaw działalności Stowarzyszenia.

  Realizując kolejne programy europejskie Leonardo da Vinci współtworzyliśmy jedyną w Polsce „Bibliotekę Menedżera Budowlanego”. Wydanych zostało 19 pozycji książkowych, 6 dalszych jest w opracowaniu. Zakres wiedzy zawarty w tych podręcznikach jest niezbędny w działalności inżynierów – menedżerów budowlanych zarządzających przedsięwzięciami w warunkach nowoczesnej gospodarki rynkowej. Podręczniki te uzyskały wysoką ocenę ekspertów UE oraz akceptację AEEBC i stanowią podstawę rozpoznawania kwalifikacji menedżerskich.

  Są też źródłem wiedzy na studiach podyplomowych „Zarządzanie w budownictwie” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW i akredytowanych przez Stowarzyszenie. W 2014 r. zakończona została IX edycja studiów podyplomowych, ukończyło ją 30 absolwentów. Łącznie studia te ukończyło i uzyskało dyplomy PW i zaświadczenia Stowarzyszenia 270 osób.

  Aktualnie pracujemy nad realizacją projektu Leonardo da Vinci „MBAC w budownictwie –podyplomowe studia z zakresu zarządzania projektami budowlanymi w Unii Europejskiej”. Projekt ten tworzy warunki i odpowiada na potrzebę opracowania europejskich studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w budownictwie dla inżynierów budowlanych.

  Szczególne działania Stowarzyszenia nakierowane są na poprawę bezpieczeństwa pracy na budowach. We wszystkich realizowanych projektach zwracamy uwagę na problemy ochrony zdrowia. W ramach projektu LdV SHANIME powstała seria 100 filmów animowanych, obrazujących przyczyny wypadków przy pracy na budowach. Obecnie realizujemy międzynarodowy projekt Leonardo da Vinci pt. „ARCW – Procedury bezpieczeństwa pracy przy montażu ścian osłonowych wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej”, w którym uczestniczą: Wydział Inżynierii Lądowej PW, Techische Universitat Darmstadt – Niemcy, Uniwersitat de Velencia – Hiszpania, Fundacion Laboral de la Construcion – Hiszpania. Po raz pierwszy w realizacji projektu uczestniczy firma wykonawcza ELJAKO-AL – dziękujemy Panu Prezesowi Jackowi Kołodziejskiemu za wsparcie.

  Tradycją Stowarzyszenia stała się organizowana co roku w listopadzie Konferencja w Mikołajkach. Tematyka konferencji zawsze dotyczy bieżącej i istotnej dla środowiska menedżerów problematyki gospodarczej. Konferencja jest również okazją do wymiany poglądów i dyskusji oraz spotkań członków i sympatyków Stowarzyszenia. W zorganizowanych dotychczas 15 konferencjach, które miały charakter autorski bez względu na promujące je organizacje, uczestniczyło ponad 800 osób, wysoko oceniając zarówno tematykę spotkań, ich organizację i warunki pobytu.

  Cennym źródłem wiedzy są spotkania z przedstawicielami Rządu, jak np. Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego – Ministrem Robertem Dziwińskim lub autorem wielu podręczników z „Biblioteki Menedżera Budowlanego” Panem Prof. Krzysztofem Motzko z Uniwersytetu w Darmstadt.

  Autorytet Stowarzyszenia budujemy także poprzez nasze uczestnictwo w Konferencjach międzynarodowych, w trakcie których prezentujemy nasze osiągnięcia i dorobek.

  Osiągnięciem Stowarzyszenia jest również podpisanie porozumienia z Klastrem COP (Centralny Okręg Przemysłowy) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. C

  Analizując mijające 10 lat działalności Stowarzyszenia myślę, że możemy śmiało spojrzeć w oczy naszym członkom i powiedzieć, że tego czasu nie zmarnowaliśmy. Zresztą osądźcie Państwo to sami.

   

   

  Uroczysta Gala w Pałacu Prymasowskim

  19 czerwca br. na uroczystej Gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie podsumowaliśmy 10 lat naszej działalności. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Minister Olgierd Dziekoński, członkowie i partnerzy Stowarzyszenia, zaproszeni goście, uczestnicy i wykładowcy corocznej konferencji w Mikołajkach.

  Podniosłym akcentem uroczystości było wręczenie orderów i odznaczeń państwowych. Odznaczeni zostali:

  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

  Józef Zubelewicz

  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

  Marek Garliński

  Zbigniew Gontarz

  Złotym Krzyżem Zasługi

  Mariusz Białek

  Jacek Kołodziejski

  Robert Micał

  Paweł Nowak

  Igor Pawłowski

  Decyzja Prezydenta RP o przyznaniu orderów i odznaczeń państwowych zostanie ogłoszona w Monitorze Polskim.

  Minister Olgierd Dziekoński w swoim wystąpieniu wysoko ocenił merytoryczną działalność Stowarzyszenia uznając, że edukacja menedżerska realizowana przez Stowarzyszenie w różnych formach – studia podyplomowe, konferencje, biblioteka menedżera budowlanego, spotkania i dyskusje są przykładem dobrego wypełnienia i realizowania zadań statutowych z pożytkiem dla przyszłych kadr menedżerskich.

  W drugiej części uroczystości artyści z Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej zaprezentowali znane i lubiane utwory, bawiąc zebranych pięknym śpiewem i muzyką.

  Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Pani Mirosławie Ostaszewskiej za przygotowanie uroczystości związanych z obchodami 10-lecia działalności PSMB.

  Zarząd Stowarzyszenia

  Opracował:

  Janusz Zaleski

  Wiceprezes ds. Zarządzania

   

  GALERIA:

  .  Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design